četrtek, 17. november 2022

Kako si?

Me ne boš nič vprašal kako sem? 
 Kako si? 
 Mah ne sprašuj. 

  Star vic