četrtek, 21. avgust 2014

Veze in poznanstva

Teci, ne teci, 
hodi, ne hodi, 
dvomi ne v to, 
ki te vodi
odlomek iz pesmi Shod, (Polona Janežič, Boštjan Narat)
Katalena Noč čarovnic

Prvi tekaški dnevnik ali 
kako sem vstal s kavča in šel teč,
sta 
Tekaška razpredelnica pa je na tej povezavi.

Ostali prispevki so v arhivu na levi.